Financování MŠMT - Asistent pedagoga

Od září 2022 realizuje Lesní mateřská škola Cílek projekt "Asistent a supervize v LMŠ Cílek", který byl spolufinancován Evropskou Unií. Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001089.

Konkrétním cílem projektu je podpora pedagogického týmu Lesní mateřské školy Cílek prostřednictvím asistenta pedagoga. Ten v konkrétním případě LMŠ Cílek vykonává primárně činnosti Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky a to s ohledem přitomnost velkého počtu dvouletých dětí v kolektivu věkově heterogenní třídy

Dále projekt zahrnuje podporu ndalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Lesní mateřské školy Cílek (např. kurzy a letní škola Asociace lesních mateřských škol, týmová a případová supervize) a organizaci odborných tematicky zaměřených setkání pro rodiče dětí docházejících do Lesní mateřské školy Cílek.