Chcete se k nám přidat?

Je Cílek školka pro moje dítě?

Věříme, že úkolem dospěláků ve školce není zařídit, aby děti byly štastné - ale vytvářet prostředí, v kterém se děti mohou učit jak se to dělá, aby člověk byl šťastný. Naším posláním není hlídat cizí děti, ale nabízet jim hodnotový rámec, s nímž mohou odcházet vybaveni do života.

Pokud chcete pro vaše dítě prostředí, v němž bude v kontextu tohoto hodnotového rámce a dětského kolektivu hledat své místo na tomhle světě, zvažovat, v čem vyniká, učit se ze svých chyb, přijímat své nedokonalosti, učit se interakcí s ostatními a růst s každou překonanou překážkou, jsme tu pro něj. Budeme mu hledat výzvy, budeme mu oporou v jejich překonávání a budeme se spolu s ním radovat. Pomůžeme mu pochopit, že svět je dobré místo, které se sice netočí kolem něj, ale je jeho důležitou, nenahraditelnou a krásnou částí.

Jinými slovy: naše školka je prostředí, které prostřednictvím pevně definovaných hodnot umožňuje vytvářet osobnost dětí. Pokud to chcete naopak, tedy hledáte prostředí, které se bude vytvářet podle osobnosti vašeho dítěte, porozhlédněte se spíš někde jinde.

Jak se k nám přidat

Zápis

Zápis do LMŠ probíhá vždy první týden v květnu na následující školní rok. 

Při přijímacím řízení dáváme přednost dětem, které se účastnily adaptačního programu Pidiskřítci a mají zkušenost s provozem LMŠ. Ten je v prostředí volné přírody velice specifický a předchozí zkušenost hraje klíčovou roli pro adaptaci dítěte, potažmo celé rodiny.

V případě volné kapacity přijímáme děti také v průběhu školního roku.

Pidiskřítci

Skupinu pidiskřítků tvoří děti ve věku od 1 do 3 let v doprovodu rodičů. Děti mohou chodit, nosit se, polehávat, jak je libo, nasávat atmosféru lesa a užít si přírodu ve společnosti svých vrstevníků. Konkrétní program často navazuje na aktivity školkových dětí, jen je uzpůsoben možnostem, zejména pohybovým, dětí menších.

Ve školním roce 2022/2023 se scházíme každé pondělní dopoledne, od 9 do 12 hodin pod laskavým průvodcovským vedením Jitky Ritterové. 

Maximální kapacita dopoledne je 8 dětí s doprovodem.

Cena za jedno dopoledne v lese je 200 Kč.

Členství ve spolku

Filosofie všech našich aktivit vychází z představ aktivního komunitního života okruhu rodin a přátel, kterým je společný zájem o prostředí, ve kterém žijí, a podporují životní styl vedoucí k úctě k přírodě a šetrnému přístupu k místnímu prostředí a krajině. Výčet (nikoli definitivní) našich představ a cílů je načrtnut ve stanovách spolku Lesní mateřská škola Cílek z.s., který je provozovatelem lesní školky

Součástí docházky do LMŠ je tak i členství jednoho ze zákonných zástupců dítěte ve spolku Lesní mateřská škola Cílek z.s. Než přihlášku vyplníte a podepíšete, prostudujte si nejprve, prosím, naše stanovy.

Se členstvím ve spolku se pojí členský příspěvek ve výši 700 Kč ročně, který je splatný vždy do konce září za aktuální školní rok.

Veškeré dokumenty týkající se školky a členství ve spolku najdete v sekci Školní dokumenty.