Hodnoty a vzdělávací principy

Po třech letech fungování v ryze neziskovém komunitním režimu založeném na společné výpomoci rodičů v letech 2014 - 2017 figuruje naše LMŠ standardně v registru škol a školských zařízení. Píše se tak nová etapa fungování LMŠ, jejíž filosofie je však, stejně jako její původní neregistrovaná forma, založená na několika základních principech, které i nadále představují základní stavební kameny našich společných představ o podobě předškolního vzdělávání.

Naše hodnoty

Odolnost

Věříme v koncept "kontrolovaného rizika": naším cílem není zajistit dětem bezstarostnost a odstranit z jejich života všechno nepříjemné. Naopak; tím, že je vystavujeme i nepohodlí, posouváme hranice jejich komfortní zóny. Rozvíjíme v nich nebojácnost, ochotu ke změnám a víru ve vlastní síly.

Svoboda

Věříme, že děti jsou taky lidi. Bereme je vážně. Zveme je do svého světa, provádíme je, dáváme jim možnost si z něj vybrat to, co je oslovuje.

Zodpovědnost

Žijeme v době, kdy roste počet lidí ochotných vyměnit svoji svobodu za jistoty a to, aby se "někdo postaral." Nepatříme k nim. Nabízíme dětem, aby s námi společně objevovaly život, stojící na křehké rovnováze svobody a odpovědnosti.

Vzdělávací principy

Komunitní zázemí

zásadním způsobem ovlivňuje každodenní chod LMŠ. Rodiče se zapojením svých dětí do LMŠ nezbavují odpovědnosti za jejich vzdělávání, ba naopak se stávají nedílnou součástí celého komplexního procesu. Rodiče jsou spolutvůrci naší filosofie, aktivně participují na vzdělávacím programu dětí a soulad našich i jejich představ o průběhu a formách vzdělávání je základním předpokladem rozvoje dětí v LMŠ.

Partnerský vztah

mezi dětmi, rodiči i učiteli navzájem je prostředím, do kterého všichni rodiče se svými dětmi vědomě vstupují. Učitelé respektují postoje, názory i nálady dětí stejně tak jako děti respektují nastavené hranice každodenního kontaktu a společného pobytu v prostředí otevřené přírody. Děti mají prostor pro vlastní rozhodování a současně se za svá rozhodnutí učí nést odpovědnost. Rodiče a učitelé se vzájemně obohacují o poznatky ze života dětí a respektují své postavení k dětem.

Zdravý životní styl

Děti v LMŠ tráví většinu času venku, za každého počasí, hlavním determinantem výchovně vzdělávacího programu je počasí a koloběh roku v biotopu lesa. Děti se učí v tom nejpřirozenějším prostředí, pozorováním a objevováním skutečného světa, který je obklopuje, bez uměle vybudovaných hranic. Péče o zdravé tělo i zdravého ducha s respektem ke všemu okolnímu živému se stává vžitou odpovědností dětí.

Pro všechny rodiče, kteří nám své děti již svěřili nebo o tom (třeba zatím tajně) uvažují jsme společně se všemi průvodci sepsali nás Školní vzdělávací program Lesní mateřské školy Cílek. Najdete ho mezi základními dokumenty školky. Budeme moc rádi, pokud si najdete čas a přečtete si jej. Uděláte si tak jasnou představu o tom, co je našim cílem a jak bychom chtěli, aby partnerství mezi námi, vašimi dětmi i vámi vypadalo. A když vás ta představa bude lákat i nadále, na stránce určené pro zájemce o naši školku se dozvíte, které kroky k nám vedou. Těšíme se na vás.